رفتن به محتوای اصلی

مجتمع هایی برای تمیز کردن و پوشش

تجهیزات نظافت خودرو

ما مجتمع های تمیزکننده و ضد یخ را برای شرکت های حمل و نقل، معدن، هوانوردی و ناوگان بر اساس فناوری های سازگار با محیط زیست و صرفه جویی در منابع عرضه می کنیم.


کار در چند مرحله انجام می شود:

  •     توسعه یک فناوری برای راه حل فنی برای یک مشکل موجود،
  •     تحقیقات علمی در مورد بهینه بودن راه حل های فنی،
  •     طراحی شی،
  •     طراحی تجهیزات مربوطه،
  •     ساخت و تحویل مجموعه کامل تجهیزات پذیرفته شده توسط پروژه چه در مجتمع و چه در واحدهای مجزا
  •     نظارت بر نصب و راه اندازی،
  •     گارانتی و خدمات پس از گارانتی.

فعالیت های اصلی مجتمع های نظافتی عبارتند از:

  •     تمیز کردن بسیار کارآمد (شستشو، چربی زدایی) هر گونه پیکربندی سطوح سخت آلوده؛
  •     درمان ضد یخ سطوح سخت؛
  •     پوشش های رنگ